×

Grau Mitjà de Preimpressió Digital

Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions d’assemblatge en publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos i imatges, imposició de pàgines, obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, assegurant la qualitat i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

Grau Mitjà de Preimpressió Digital

AAquests estudis capaciten per realitzar les operacions d’assemblatge en publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos i imatges, imposició de pàgines, obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, assegurant la qualitat i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

M01

Tractament de textos

M02

Tractament d’imatge en mapa de bits

M05

Compaginació

M06

Il·lustració vectorial

M07

Identificació de materials en preimpressió

M10

Empresa i iniciativa emprenedora

M03

Imposició i obtenció digital de la forma impressora

M04

Impressió digital

M08

Realització de publicacions electròniques

M09

Formació i orientació laboral

M11

Anglès tècnic

M12

Síntesi

M13 / Mòdul DUAL

Formació en centres de treball