×

Grau Superior de Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

Aquests estudis capaciten per tal de dissenyar productes gràfics, envasos i embalatges, editar publicacions impreses i electròniques, gestionar i controlar la producció editorial realitzant la publicació i el servei d’atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, garantint la seva funcionalitat i respecte pel medi ambient.

Grau Superior de Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

Aquests estudis capaciten per tal de dissenyar productes gràfics, envasos i embalatges, editar publicacions impreses i electròniques, gestionar i controlar la producció editorial realitzant la publicació i el servei d’atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, garantint la seva funcionalitat i respecte pel medi ambient.

M01

Materials de producció gràfica

M02

Organització dels processos de preimpressió digital

M03

Disseny de productes gràfics

M04

Gestió de la producció en processos d’edició

M07

Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia

M11

Empresa i iniciativa emprenedora

M05

Producció editorial

M06

Disseny estructural d’envàs i embalatge

M08

Desenvolupament i publicació de productes editorials multimèdia

M09

Comercialització de productes gràfics i atenció al client

M10

Formació i orientació laboral

M12

Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

M13 / Mòdul DUAL

Formació en centres de treball